U.S. Built Custom Bicycles in Titanium and Titanium-Carbon Mix

Foresttrek Cycle Centre

http://www.foresttrekcyclecentre.com
No.169 Jalan 16 jalan Paragon Utama 1, Taman Perindustrain Ehsan Jaya
52100 Kepong Kuala Lumpur, 52100
Malaysia
+603 6731 1293

Contact: Kamarul Hassan
Demo fleet: Non-stocking retailer